ประวัติการผ่อนชำระทั้งหมด
รหัส รายการ วันที่จำนำ วันที่ผ่อนชำระ เงินต้น ดอกเบี้ย สถานะ
P-24-1-000007 พระสมเด็จ 18/04/2024 27/04/2024 19:55 1.00 1.00 ยืนยันการชำระเงิน
P-24-1-000005 จำนำ 13/03/2024 13/03/2024 18:45 0.00 40.00 ยืนยันการชำระเงิน
P-24-1-000003 ทดสอบระบบ 26/02/2024 26/02/2024 10:03 0.00 40.00 ยืนยันการชำระเงิน
P-24-1-000002 พระะสมเด็จ 19/01/2024 22/01/2024 17:29 0.00 25,015.00 ยืนยันการชำระเงิน
P-24-1-000002 พระะสมเด็จ 19/01/2024 19/01/2024 09:46 0.00 25,015.00 ยืนยันการชำระเงิน