ตั๋วทั้งหมด
รหัส รายการ วันที่จำนำ ยอดเงิน สถานะ ชำระเงิน